ChineArmoirie_Chine Région autonome ouïgoure du Xinjiang chinois شىنجاڭ 新疆

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sites du patrimoine mondial de l'Unesco visités
 

Xinjiang
Routes de la soie : le réseau de routes du corridor de Chang’an-Tian-shan

Le Xinjiang (en candidature à l'UNESCO)
Chinese Section of the Silk Road (28/03/2008)
Taklimakan Desert—Populus euphratica Forests (29/01/2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villes et régions visitées
Xinjinag: Bayanbulak, Kashgar, Khotan, Kuqa, Lac Sayram, Subashi, Taklamakan, Torugart, Yarkang, Yensigar, Yinning: